MY MENU

Automatic Control Valve

Autometic control valve

หัวข้อ
Modulating Float Valve
เนื้อหา
MODULATING  FLOAT  VALVE
วาล์วเติมน้ำอัตโนมัติ

จุดประสงค์ในการใช้งาน
วาล์วประเภทนี้จะทำหน้าที่ควบคุมและรักษาระดับน้ำ ในถังเก็บน้ำใต้ดิน หรือบนดินให้เต็มถังเสมอ 
โดยที่น้ำจะไม่มีโอกาสล้นถังหรือแห้งถังได้เลย ทั้งนี้ต้องใช้กับน้ำที่ไหลมาด้วยความดันคงที่ 
และสม่ำเสมอเท่านั้น เป็นต้นว่า ความดันที่เกิดจาก gravity หรือความดันของน้ำประปา ทั้งนี้ความดันที่เข้ามาต้อง
ไม่น้อยกว่าค่าที่โรงงานกำหนด        

ตำแหน่งการติดตั้งของวาล์ว 
ติดตั้งวาล์วให้มีทิศทางการไหลตามลูกศรที่ระบุไว้ที่ตัววาล์ว สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอน 
มีชุด Pilot float valve ติดตั้งที่ปลายท่อน้ำภายในบ่อเพื่อควบคุมระดับน้ำ โดยนำท่อทองแดง
หรือท่อกาวาไซน์ขนาด 3/8” หรือ ½”   คัดลอก URL

เลือก URL ทั้งหมดด้านล่างเพื่อคัดลอก

แก้ไขข้อคิดเห็น

ป้อนรหัสผ่านของคุณเพื่อแก้ไขโพสต์

ลบความคิดเห็นลบโพสต์

ป้อนรหัสผ่านเพื่อลบโพสต์